Avoma AB - Integritetspolicy

Varför denna policy?
Vi tillhandahåller denna policy med dessa riktlinjer för att informera om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Policyn är till för att tillvara de rättigheter och den integritet som krävs av oss som företag och utgår från GDPR-förordningen (Genereal Data Protection Regulation) Denna policy omfattar externa parter och hanterer inte interna personuppgifter för våra anställda. Vi uppdaterar policyn kontinuerligt för att alltid använda oss utav den aktuella versionen.

Vilka uppgifter behandlas och varför?
Vi behandlar Dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller en annan laglig grund till att behandla Dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal mot kunder, leverantörer och andra inblandade parter. Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, säkerställa garantier, god service, uppföljning, information och kundanalyser.

Vår utgångspunkt är att inte behandla mer personuppgifter än nödvändigt. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna om Dig. Känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös övertygelse lagras ej. Kontakt- och personuppgifter till personer hos våra leverantörer är låg, men de uppgifter som finns används främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

Personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-post, telefonnummer, befattning/titel. Vi behandlar även personnummer då företag drivs som enskild firma. Alla har rätt att motsätta sig om vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter löpande lämnar vi information om detta och hur man kan avregistrera sig från detta. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vad vi behöver utifrån lagkrav och/eller befogat intresse.

Var och hur lagras personuppgifterna?
Vi lagrar personuppgifter i affärssystemet, VISMA administration, telefonväxeln, i fysiska pärmar och på våra datorer i bland annat Office-program och gemensamma interna plattformar. Genom de mallar och kartläggningar vi gjort inom företaget anser vi oss ha god kontroll över samtliga personuppgifter och kan därmed visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Denna kartläggning kommer att ligga till grund för den registrerades rättigheter vid förfrågan om utdrag.

När vi samlar in eller får personuppgifter på annat sätt än genom en direkt affärsrelation kommer vi att informera om varför och vad de ska användas till. Vi kan få in uppgifter som registreras på till exempel följande sätt: uppgifter som personer tillhandahåller oss direkt, via besök på våra hemsidor, via förfrågan till våra medarbetare, via anmälan till våra kurser och utbildningar och via anmälan till nyhetsbrev och andra utskick.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om samtycke saknas eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. AVOMA AB kan exempelvis komma att lämna Dina personuppgifter till tredje part så som speditörer av våra produkter. Vid fall då tredje part använder sig utav Dina personuppgifter säkerställer vi att dessa uppgifter behandlas på ett betryggande sätt samt att vi upprättar ett sekretessavtal.

Nyhetsbrev och informationsutskick
Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrev eller liknande informationsutskick som du får. Detta kan du enkelt göra via informationen i det aktuella utskicket eller maila oss på info@avoma.se. Du kan när som helst avbryta ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid mot den aktuella personuppgiftslagen har du alltid rätt till att dessa korrigeras, blockeras eller raderas helt och hållet. Du har en gång per år rätt till att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa har samlats in till oss. Om det är aktuellt med sådan information ska du lämna en skriftlig begäran till oss med en underskrift – Du kan därför inte skicka denna begäran till oss via e-post, fax eller scanner. Aktuell adress hittar du under fliken ”Kontakta Oss”

Avoma.se
Denna sida kan innehålla länkar till andra leverantörers- och samarbetspartners webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor och hur deras behandling av personuppgifter sker. Vår webbsida använder cookies, detta är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad Du som besökare gör på vår hemsida. AVOMA AB använder sig utav cookies för att förbättra vissa funktioner för Dig som användare och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och hur många gånger enskilda sidor har besökts.

Om du inte accepterar cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie i din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se mer information kring detta på webbläsarens hjälpsida.

Kontaktuppgifter vid frågor gällande GDPR
AVOMA AB
Turbinvägen 11
59161 Motala
info@avoma.se
Tel. 0141 – 473 999