Mekaniskt underhåll


Mekaniskt underhåll i verkstad eller processanläggningar

Avoma erbjuder ett kvalitativt mekaniskt underhåll för alla typer av processanläggningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet från bland annat kraftvärmeverk, pappers- och massaindustri, raffinaderier, kärnkraftverk, livsmedels- och läkemedelsbranschen. Därmed kan vi ta oss an små som stora projekt och underhålla, installera, reparera och effektivisera på olika typer av anläggningar. Vi åtar oss projekt inom ett stort geografiskt område och har Norden, Europa och hela världen som arbetsplats.

På plats i våra verkstäder kan vi bistå med renoveringar, reparationer och annat underhåll inom många områden. Vi utför service på pumpar, växlar, ventiler och mycket mer. Akuta insatser, planerade underhållstopp eller rent förebyggande underhåll med eller utan pressade tidsscheman är vår vardag. Vi möter alltid branschkraven vad gäller säkerhet, precision och kunskap. Våra montagetekniker genomgår löpande utbildningar för att hålla sig à jour med de ständigt uppdaterade hårda krav och regler som tillämpas inom industrin.

Läs mer

Ta kontakt med oss för alla typer av kvalitativt mekaniskt underhållsarbete!

Kontakta oss