Roterande utrustning


roterande utrustning

Fläktar

Årlig service med genomgång av enskild fläkt inkluderar flera viktiga moment för att säkerställa optimal funktion och lång livslängd. Under servicen är det första steget att sprickindikera fläkthjulet och dess nav, om möjligt. Om detta inte är fysiskt möjligt, rekommenderas att fläkthjulet tas ur med överenskomna intervaller för att möjliggöra sprickindikeringen.

Läs mer

Servicetjänster

 • Årlig service med genomgång av enskildfläkt.

 • Fläkthjulet och dess nav sprickindikeras om möjligt. Är det inte fysiskt möjligt att sprickindikera så bör fläkthjulet plockas ur med överenskomna intervaller för att just sprickindikeringen skall vara möjlig.
 • Okulär kontroll av lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Även slitagekontroll på fläkthjul och dess nav, axeln och lösa delar.
Ovan kontroller kan fördjupas med tjockleks- och vibrationsmätning. Dessa åtgärder kan utföras innan planerad serviceåtgärd eller via realtidsuppvaktning/nulägeanalys i molntjänster.
 • Balansering av fläkthjul där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller installation av vikter. Balansrapport medföljer efter en balansering.
 • Inloppskonor och fläktkanaler kontrolleras om önskemål finns. Inloppskonor och fläktkanaler kan endera svetsas eller beläggas med komposit eller kemisk metall.
 • Är systemet fettsmort så byts fettet efter önskemål.
 • Uppriktning av koppling om fläkten är installerad med koppling. Detta görs med hjälp av laserinstrument.
 • Uppriktning av remskivor och remmar och fläkten är installerad med remdrift. Detta görs med hjälp av laserinstrument.

Ovan kan ses som mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi rena reparationer där vi även kan hjälpa till med framtagning av reservdelar.

En okulär kontroll utförs på flera komponenter, inklusive lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Dessutom genomförs en slitagekontroll på fläkthjulet, dess nav, axeln och lösa delar. För en mer ingående analys kan tjockleks- och vibrationsmätningar utföras. Dessa åtgärder kan implementeras antingen före den planerade serviceåtgärden eller genom realtidsuppföljning/nulägeanalys i molntjänster.

Balansering av fläkthjulet är en viktig del av servicen, där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller vikter installeras vid behov. En balansrapport medföljer efter varje balansering.

Eventuella önskemål om kontroll av inloppskonor och fläktkanaler beaktas, och vid behov svetsas eller beläggs dessa med komposit eller kemisk metall. Om systemet är fettsmord byts fettet enligt kundens önskemål.

Vid installation med koppling genomförs uppriktning av koppling med hjälp av laserinstrument. På liknande sätt görs uppriktning av remskivor och remmar om fläkten drivs med remdrift, även detta med hjälp av laserinstrument.

Sammanfattningsvis kan ovanstående åtgärder ses som en mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi även rena reparationer och kan bistå med framtagning av reservdelar vid behov.

Image

Vill du veta mer?

Daniel Johansson

Säljare
+4676-948 48 47
daniel@avoma.se

Kontakta oss
Image

Vill du veta mer?

Daniel Johansson

Kontakta oss

roterande utrustning

Pumpar

Inom vårt breda utbud finner du liknande tjänster för pumpar som för fläktar. Pumpar genomgår kontroller och mätningar på olika sätt jämfört med fläktar för att säkerställa deras kondition, prestanda och tillgänglighet. En noggrann inspektion av pumphjulet, axeln, fodret, slitringen med mera utförs som en del av vår omfattande service.


Servicetjänster

 • Väldigt likt samma utbud som med fläktar.

Pumpar kan kontrolleras och mätas på annorlunda sätt, i jämförelse med fläktar, för att säkerställa kondition, vad pumpen levererar och tillgänglighet.

 • Pumphjul, axel, foder, slitring etc kontrolleras.

 • Balansering av pumphjul där obalanser slipas bort eller tilläggssvetsas. Balansrapport medföljer efter en balansering

 • Vi utför även beläggningar av pumphjul för utökat skydd.

 • Kontroll och underhåll av mektätningar. Januari 2024 så anländer vårt nya automatiserade läppbord där vi kan slipa/läppa mektätningar till en planhet av 0,000025mm.

 • Försäljning av mektätningar.

 • Helheltlösningar i form av ombyggnationer som ger ökad säkerhet för människa och maskin, driftbesparingar och mer miljövänligt.

 • Reparation av mek-tätningar oavsett fabrikat.

Image

Vill du veta mer?

Daniel Johansson

Säljare
+4676-948 48 47
daniel@avoma.se

Kontakta oss
Image

Vill du veta mer?

Daniel Johansson

Kontakta oss