Roterande utrustning


Fläktar

Årlig service med genomgång av enskild fläkt inkluderar flera viktiga moment för att säkerställa optimal funktion och lång livslängd. Under servicen är det första steget att sprickindikera fläkthjulet och dess nav, på plats om möjligt. Om detta inte är fysiskt möjligt, rekommenderas att fläkthjulet tas ur med överenskomna intervaller för att möjliggöra sprickindikeringen och övrig felsökning.
Läs mer

Servicetjänster

 • Okulär kontroll av lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Även slitagekontroll på fläkthjul och dess nav, axeln och lösa delar.
 • Fördjupade kontroller med tjockleks- och vibrationsmätning. Dessa åtgärder kan utföras innan planerad serviceåtgärd eller via realtidsövervakning/nulägeanalys i molntjänster.
 • Balansering av fläkthjul där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller installation av vikter. Balansrapport medföljer efter en balansering.
 • Inloppskonor och fläktkanaler kontrolleras om önskemål finns. Inloppskonor och fläktkanaler kan endera svetsas eller beläggas med komposit eller kemisk metall.
 • Är systemet fettsmort så byts fettet efter önskemål.
 • Uppriktning av koppling om fläkten är installerad med koppling. Detta görs med hjälp av laserinstrument.
 • Uppriktning av remskivor och remmar när fläkten är installerad med remdrift. Detta görs med hjälp av laserinstrument.
 • Utöver förebyggande service erbjuder vi även rena reparationer där vi kan hjälpa till med framtagning av reservdelar.

En okulär kontroll utförs på flera komponenter, inklusive lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Dessutom genomförs en slitagekontroll på fläkthjulet, dess nav, axeln och lösa delar. För en mer ingående analys kan tjockleks- och vibrationsmätningar utföras. Dessa åtgärder kan implementeras antingen före den planerade serviceåtgärden eller genom realtidsuppföljning/nulägeanalys i molntjänster.

Balansering av fläkthjulet är en viktig del av servicen, där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller vikter installeras vid behov. En balansrapport medföljer efter varje balansering.

Eventuella önskemål om kontroll av inloppskonor och fläktkanaler beaktas, och vid behov svetsas eller beläggs dessa med komposit eller kemisk metall. Om systemet är fettsmord byts fettet enligt kundens önskemål.

Vid installation med koppling genomförs uppriktning av koppling med hjälp av laserinstrument. På liknande sätt görs uppriktning av remskivor och remmar om fläkten drivs med remdrift, även detta med hjälp av laserinstrument.

Sammanfattningsvis kan ovanstående åtgärder ses som en mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi även rena reparationer och kan bistå med framtagning av reservdelar vid behov.

Pumpar

Inom vårt breda utbud finner du liknande tjänster för pumpar som för fläktar. Kontroller och olika mätningar genomförs på pumpar för att säkerställa deras kondition, prestanda och tillgänglighet. En noggrann inspektion av pumphjulet, axeln, fodret, slitringen med mera utförs som en del av vår omfattande service.


Servicetjänster

 • Pumphjul, axel, foder, slitring etc kontrolleras.
 • Balansering av pumphjul där obalanser slipas bort eller tilläggssvetsas.
 • Balansrapport medföljer efter en balansering.
 • Vi utför även beläggningar av pumphjul för utökat skydd.
 • Kontroll och underhåll av mektätningar – mekaniska axeltätningar.
 • Mekaniska tätningar kan slipas/läppas hos oss med mycket hög noggrannhet.

 • Lagerhållning/försäljning av mekaniska tätningar.

 • Helhetslösningar i form av ombyggnationer som ger ökad säkerhet för människa och maskin, driftbesparingar samt miljövinster.
 • Reparation av mekaniska tätningar oavsett fabrikat.

Välkommen att diskutera professionellt underhåll av roterande utrustning!

Kontakta oss