Svets


Svetsning i stora som små projekt

Våra licensierade svetsare levererar högkvalitativa lösningar av allt från enklare räcken och luckor till större objekt som kompletta rörgallerier och andra smidesarbeten. Vi kan erbjuda unika, verksamhetsanpassade speciallösningar – från konstruktion till installation.

Med krav på specialistkompetens och dokumenterad kunskap utför vi flera olika typer av avancerad svetsning som tex. TIG-, MMA- och MIG/MAG-svetsning.

Läs mer

Servicetjänster

  • Rör – Installation/reparation inom all typ av industri.
  • Smide – Konstruktion, tillverkning och installation.
  • Speciallösningar – Unika objekt, små serier, framtagning av prototyper.

En okulär kontroll utförs på flera komponenter, inklusive lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Dessutom genomförs en slitagekontroll på fläkthjulet, dess nav, axeln och lösa delar. För en mer ingående analys kan tjockleks- och vibrationsmätningar utföras. Dessa åtgärder kan implementeras antingen före den planerade serviceåtgärden eller genom realtidsuppföljning/nulägeanalys i molntjänster.

Balansering av fläkthjulet är en viktig del av servicen, där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller vikter installeras vid behov. En balansrapport medföljer efter varje balansering.

Eventuella önskemål om kontroll av inloppskonor och fläktkanaler beaktas, och vid behov svetsas eller beläggs dessa med komposit eller kemisk metall. Om systemet är fettsmord byts fettet enligt kundens önskemål.

Vid installation med koppling genomförs uppriktning av koppling med hjälp av laserinstrument. På liknande sätt görs uppriktning av remskivor och remmar om fläkten drivs med remdrift, även detta med hjälp av laserinstrument.

Sammanfattningsvis kan ovanstående åtgärder ses som en mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi även rena reparationer och kan bistå med framtagning av reservdelar vid behov.

Kontakta oss för förutsättningslös diskussion och förslag på kostnadseffektiva och kreativa lösningar inom svetsning.

Kontakta oss