Oljehantering


Effektiv och kvalitativ oljehantering

Högsta kvalitet på olja och regelmässig kontroll av status säkerställer problemfri drift och undvikande av stopp eller kostsamma reparationer. Vi hanterar all sorts olja i maskiner och annan mekanisk kringutrustning.

Med vår utrustning kan vi genomföra regelbundna oljeanalyser eller enstaka stickprov.

Naturligtvis garanterar vi att olja av optimal kvalitet används. Detta för att uppnå korrekta kylegenskaper och skapa skydd mot fukt, rost och oxidation.

Vi har erfarenhet och utrustning för att ta hand om olja från turbiner men åtar oss även att utföra oljebyten i mindre maskiner, växellådor eller liknande.

Läs mer

Servicetjänster

  • Sanering och rengöring av oljetank och annan utrustning.
  • Filterbyten.

  • Oljepåfyllning.

  • Oljeanalyser.

  • Tryckprovning av oljekylare.
  • Uthyrning av filtervagn/vattenavskiljare.
  • Dokumentering.

En okulär kontroll utförs på flera komponenter, inklusive lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Dessutom genomförs en slitagekontroll på fläkthjulet, dess nav, axeln och lösa delar. För en mer ingående analys kan tjockleks- och vibrationsmätningar utföras. Dessa åtgärder kan implementeras antingen före den planerade serviceåtgärden eller genom realtidsuppföljning/nulägeanalys i molntjänster.

Balansering av fläkthjulet är en viktig del av servicen, där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller vikter installeras vid behov. En balansrapport medföljer efter varje balansering.

Eventuella önskemål om kontroll av inloppskonor och fläktkanaler beaktas, och vid behov svetsas eller beläggs dessa med komposit eller kemisk metall. Om systemet är fettsmord byts fettet enligt kundens önskemål.

Vid installation med koppling genomförs uppriktning av koppling med hjälp av laserinstrument. På liknande sätt görs uppriktning av remskivor och remmar om fläkten drivs med remdrift, även detta med hjälp av laserinstrument.

Sammanfattningsvis kan ovanstående åtgärder ses som en mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi även rena reparationer och kan bistå med framtagning av reservdelar vid behov.

Kontakta oss för förutsättningslös diskussion och förslag på effektiva lösningar inom oljehantering.

Kontakta oss