Oil handling


Efficient and qualitative oil handling

Highest quality oil and regular status checks ensure trouble-free operation and avoidance of stoppages or costly repairs. We handle all kinds of oil in machines and other mechanical peripherals.

With our equipment, we can carry out regular oil analyzes or occasional random samples.

Of course, we guarantee that oil of optimal quality is used. This is to achieve correct cooling properties and create protection against moisture, rust and oxidation.

We have the experience and equipment to take care of oil from turbines, but we also undertake to carry out oil changes in smaller machines, gearboxes or the like.

Read more

Service Services

  • Sanitation and cleaning of oil tank and other equipment.
  • Filter changes.

  • Oil filling.

  • Oil analyses.

  • Pressure testing of oil coolers.
  • Rental of filter cart/water separator.
  • Documentation.

En okulär kontroll utförs på flera komponenter, inklusive lager, lagerhus, bälgar, kompensatorer, stativ, fundament, gummi, elmotor och maskinfötter. Dessutom genomförs en slitagekontroll på fläkthjulet, dess nav, axeln och lösa delar. För en mer ingående analys kan tjockleks- och vibrationsmätningar utföras. Dessa åtgärder kan implementeras antingen före den planerade serviceåtgärden eller genom realtidsuppföljning/nulägeanalys i molntjänster.

Balansering av fläkthjulet är en viktig del av servicen, där obalanser slipas bort, tilläggssvetsas eller vikter installeras vid behov. En balansrapport medföljer efter varje balansering.

Eventuella önskemål om kontroll av inloppskonor och fläktkanaler beaktas, och vid behov svetsas eller beläggs dessa med komposit eller kemisk metall. Om systemet är fettsmord byts fettet enligt kundens önskemål.

Vid installation med koppling genomförs uppriktning av koppling med hjälp av laserinstrument. På liknande sätt görs uppriktning av remskivor och remmar om fläkten drivs med remdrift, även detta med hjälp av laserinstrument.

Sammanfattningsvis kan ovanstående åtgärder ses som en mer förebyggande service. Självklart erbjuder vi även rena reparationer och kan bistå med framtagning av reservdelar vid behov.

Contact us for unconditional discussion and suggestions for effective solutions in oil handling.

Contact Us