Vi är Avoma

Vi finns alltid där för våra kunder. Vår vision är att skapa professionell och snabb service och konsultation. Med en samlad kompetens och erfarenhet inom energiindustrin hjälper vi våra kunder att nå sina mål. Vårt mål har alltid varit att vara en lojal och plikttrogen samarbetspartner - och vi sätter alltid dig som kund i centrum. För oss har det alltid varit med viktigt med ärlighet och transparent och det är något som genomsyrar vårt arbetssätt varje dag.
Vår ständiga nyfikenhet och våra höga krav på intern och extern utbildning har lett till att kvalité alltid kommer stå högst hos oss.